Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ouder met sleutel3.jpg


WANNEER GAAT JE HYPOTHEEK MET PENSIOEN?

🡒 Maak een afspraak

Is jouw hypotheek - of een gedeelte ervan - aflossingsvrij?

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je gedurende de looptijd niks af. Maar weet je al hoe je af gaat lossen aan het einde van de looptijd? Het is goed om de mogelijkheden nu alvast te onderzoeken, want...

Is je inkomen in de toekomst lager dan nu, door bijvoorbeeld pensioen, dan heeft dat impact op de betaalbaarheid van je hypotheek. 

Kan je de hypotheek verlengen? Dat hangt af van je toekomstige inkomen en niet van overwaarde.
Wist je dat na 30 jaar de hypotheekrenteaftrek vervalt? Mogelijk stijgen daardoor je netto lasten.

Wat betekent dat voor jou? Maak nu een afspraak met een adviseur van HypotheekRoutePlanners.

🡒 Maak een afspraak

Voor senioren is er een speciale NHG regeling
Nationale Hypotheek Garantie voor senioren

percentage.png

Topafslag:
Kan mijn rente lager?
link

home.png

Hypotheek nu & straks
Loop ik risico?
link

DE SENIOREN VERHUISREGELING

De Senioren Verhuisregeling is een extra financieringsmogelijkheid, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen 10 jaar met pensioen gaan of al met pensioen zijn. 

Bij een hypotheekaanvraag voor een Senioren Verhuisregeling wordt er gekeken naar de werkelijke bruto maandlasten voor de nieuwe koopwoning en wordt er rekening gehouden met uw inkomen dat al zeker is na pensionering. Als de nieuwe bruto maandlasten lager worden of gelijk zijn aan de bruto maandlasten van de huidige koopwoning, dan is een hypotheek vaak mogelijk. 

Met de Senioren Verhuisregeling kunt u kiezen voor een lening met of zonder NHG. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de Senioren Verhuisregeling of wil je meer informatie over je mogelijkheden voor een hypotheek? Maak een afspraak met een adviseur van HypotheekRoutePlanners.


🡒 Maak een afspraak

DUOWONEN

Duowonen is een verzilverproduct waarbij je de grond verkoopt onder de woning en je de actuele grondwaarde in Ă©Ă©n keer ontvangt. Als je nog een hypotheekschuld hebt wordt deze eerst afgelost. De rest van de grondwaarde kun je vrij besteden. Je betaalt vervolgens enkel nog een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (canon).

Met Duowonen kun je de waarde van je woning deels omzetten in geld zonder te verhuizen. Deze extra financiële armslag kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een aanpassing in of aan de woning. Je kunt zo langer genieten van de luxe van je eigen huis. Ook een schenking aan de kinderen bijvoorbeeld om te helpen met de hypotheek, behoort tot de mogelijkheden. Je bent dus helemaal vrij om het geld te besteden.

Meer weten, maak een afspraak met een adviseur van HypotheekRoutePlanners.

🡒 Maak een afspraak

IK BOUW PENSIOEN OP 

 • Pensioenstelsel: 3 pijlers
 • Veranderingen in uw privĂ© situatie
 • Veranderingen in uw werksituatie
 • Inzicht in uw pensioen,  meepraten over pensioen, klachten over pensioen, onderscheid in pensioenregelingen

IK GA BIJNA MET PENSIOEN 

 • Wanneer gaat je pensioen in
 • Pensioen aanvragen
 • Pensioenkeuzes
 • Pensioentekort

IK BEN MET PENSIOEN 

 • Belastingregels
 • Veranderingen in uw pensioen
 • Pensioen en uw toekomst 
 • Meepraten over pensioen 


NABESTAANDENPENSIOEN

In veel (werknemers)pensioenregelingen is een nabestaandenregeling opgenomen. Bij overlijden krijg de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd.

Nabestaandenpensioen is er niet alleen voor de achterblijvende partner, maar ook voor eventuele kinderen als deze nog minderjarig zijn. Het deel voor de kinderen heet dan wezenpensioen, dat voor de partner wordt ook partnerpensioen genoemd. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden. Ook als de partners allebei nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Nabestaandenpensioen voor je pensioendatum

Het nabestaandenpensioen is meestal de helft van het laatstverdiende salaris van de overledene. Heb je een ex-partner? Dan is de kans groot dat je ex-partner (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt. En dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner.

Nabestaandenpensioen na je pensioendatum

Als je overlijdt na je pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat het nabestaandenpensioen in, tenzij jullie wat anders hebben afgesproken. Bekijk ook na je pensioendatum regelmatig of jullie alles nog goed geregeld hebben. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met HypotheekRoutePlanners.

Geen recht op nabestaandenpensioen meer

Houd er rekening mee dat het recht op nabestaandenpensioen vaak vervalt als je van werkgever wisselt of je baan verliest. Als jij overlijdt, krijgt je partner in dat geval geen pensioen van de oude pensioenuitvoerder. Daarnaast stopt in sommige regelingen de uitkering als de overgebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen.

Krijgt je partner genoeg pensioen?

Check of het pensioen voor je partner voldoende is om de lasten te kunnen blijven betalen. Ben je vaak van werkgever gewisseld? Dan kan de hoogte van het nabestaandenpensioen wel eens tegenvallen. Dat komt door de manier waarop het nabestaandenpensioen geregeld is. Kan je gezin in het huis blijven wonen en gewoon verder leven? Vergeet hierbij niet na te gaan of je partner recht heeft op bepaalde toeslagen. Dit geldt uiteraard ook voor de situatie dat jouw partner overlijdt en jij eventueel met kinderen achterblijft. Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een ANW-uitkering van de overheid.

Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl hoe het zit met jouw pensioen.

Loop geen onnodig risico, maak een vrijblijvende afspraak met een adviseur van HypotheekRoutePlanners.

🡒 Maak een afspraak

SCHENKEN AAN KINDEREN

Ouders kunnen ook in 2019 garant staan voor de hypotheek van hun kind. Dit betekent dat wanneer hij of zij de maandlast niet kan betalen, de ouders dit overnemen. Met een garantstelling zijn geldverstrekkers bereid een hypotheek te sluiten wanneer het inkomen van het kind (nog) niet voldoende is.

De ouders die garant staan zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Ze tekenen de hypotheekakte dan ook samen met hun kind. Deze garantstelling kan op een later moment opgeheven worden als het inkomen van het kind toereikend is. 

Ouders schenken voor de woning of hypotheek

Ouders mogen jaarlijks een beperkt bedrag belastingvrij schenken aan hun kind. Bij een schenking die wordt gebruikt voor de woning is deze schenkingsvrijstelling ruimer. In 2019 mogen ouders eenmalig tot € 100.800,- belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning. 

Voor de vrijstelling moet de begunstigde tussen 18 en 40 jaar jaar oud zijn. De schenkingsvrijstelling geldt ook voor het aflossen van de hypotheek, het opvangen van een restschuld of onderhoud en verbetering van de woning.

Ouder en kind sluiten een familiehypotheek

Met een familiehypotheek leent het kind een deel van het aankoopbedrag van de ouders, in plaats van de bank. Samen spreken ze hiervoor een rente af, welke onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Als de ouders daarbij de hypotheekrente (deels) terug schenken, wordt dit niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. 

De adviseurs van de HypotheekRoutePlanners kunnen de belangrijkste zaken die je in een testament moet op laten nemen met je voorbespreken. Tevens kunnen zij de (financiële) risico's in kaart brengen zodat je elkaar meer financiële zekerheid kunt bieden.

🡒 Maak een afspraak

erfrechtrouteplanners.jpg

White paper
Mijn laatste wensen

link

White paper
Erfrechtplan

link

White paper
Digitaal testament

link

MET EEN UITVAARTVERZEKERING, ONTZORG JE JE NABESTAANDE

Verzekeringen die draaien om het leven van een verzekerde. Ze keren uit als de verzekerde komt te overlijden. Voorbeelden hiervan zijn uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Verzekeringen die uitkeren als de verzekerde nog in leven is bijvoorbeeld een kapitaal- en een lijfrenteverzekering. Als een verzekering uitkeert bij overlijden Ă©n bij leven wordt dit een gemengde verzekering genoemd. Ook pensioen-, spaar- en beleggingsverzekeringen worden soms levensverzekeringen genoemd.

VERSCHIL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING EN UITVAARTVERZEKERING

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt voor financiële zekerheid voor je nabestaanden. Dat is meer dan alleen de kosten voor een uitvaart. Overlijd je binnen de looptijd van de verzekering? Dan betaalt de verzekeraar het verzekerd bedrag aan de nabestaanden uit. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de huur en hypotheek blijven betalen. Een overlijdensriscoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek.
De verzekeraar betaalt alleen als je overlijdt binnen de gekozen looptijd van de verzekering.

Een uitvaartverzekering verzekert de kosten voor je begrafenis of crematie. Een uitvaartverzekering heeft een levenslange looptijd. Dat betekent dat je zeker weet dat een verzekeraar betaalt bij overlijden. Het verzekerd bedrag is ook vaak lager dan bij een overlijdensrisicoverzekering. En met een uitvaartverzekering bouw je waarde op. Omdat je spaart met een uitvaartverzekering.

De verschillen op een rijtje:

 • De uitvaartverzekering verzekert de kosten voor een begrafenis of crematie.
 • De uitvaartverzekering heeft een levenslange looptijd en keert altijd uit na overlijden.
 • De premiebetaling stopt na een vooraf afgesproken datum
 • De overlijdensrisicoverzekering vangt het wegvallen van inkomsten na overlijden (voor een deel) op. Of het wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek.
 • De overlijdensrisicoverzekering heeft een maximale looptijd.
 • De overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden binnen de looptijd.

BEREKENEN PREMIE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

De afgelopen jaren zijn de premies gedaald. Bereken hier of ook jij kan besparen op je overlijdensrisicoverzekering.